DŘEVOKOMPLET B+H
Třebnice 1, 264 01 Sedlčany
Na Potůčku 43, 264 01 Sedlčany GPS souřadnice

Telefon:
+420 608 520 194
+420 606 252 540

Naši partneři

Všeobecné podmínky pro dodávku rodinných domů

Doba vyhotovení projektové dokumentace

Max. 30 dnů

Doba montáže uzavřené hrubé stavby

14 - 30 dnů

Doba dodání RD na klíč včetně základů

Základová konstrukce 2 týdny + RD 12 - 16 týdnů

Montáž a doprava, ostatní náklady

Není-li uvedeno jinak, cena zahrnuje montáž a dopravní náklady. Cena zahrnuje ostatní náklady, zařízení staveniště, režijní náklady.

Platební podmínky

Záloha po podpisu Smlouvy o dílo, další splátky po dokončení jednotlivých fází výroby/montáže, fakturace je prováděna na základě 14-tidenních kalkulací rozestavěnosti.

Garance

Záruka min. 36 měsíců + záruky od výrobců materiálů.