DŘEVOKOMPLET B+H
Třebnice 1, 264 01 Sedlčany
Na Potůčku 43, 264 01 Sedlčany GPS souřadnice

Telefon:
+420 608 520 194
+420 606 252 540

Naši partneři

Dřevostavby

 • ekologické
 • ekonomické (rychlá výstavba, suchý proces)
 • zpracování cenové nabídky zdarma
 • zpracování projektové dokumentace dle přání zákazníka
 • komplexní výroba, dodávka, montáž a doprava - panelový systém
 • stavby na klíč, hrubé stavby, částečná dodávka
 • rodinné domy, chaty, pergoly, besídky, zahradní domky
 • prodejní stánky, autobusové zastávky, garáže
 • skladové a výrobní haly, průmyslové stavby, zemědělské stavby...

Poznejte přednosti dřevostaveb

Je celá řada předností montovaných domů na bázi dřevěných z rámových konstrukcí. Nezvratným ekonomickým aspektem je krátká doba výstavby. Díky velmi krátké vázanosti finančních prostředků nedochází ke znehodnocení peněz inflací. Další ekonomickou předností dřevostaveb je záruka pevné ceny.

Nezanedbatelnou a finančně nevyčíslitelnou předností je zdravé bydlení, které zaručuje používání zdravotně nezávadných materiálů. U domů stavěných na bázi dřeva také vystupuje zřetelně do popředí konfrontace tradičního s netradičním, chcete-li také současného či moderního.

Výstavba domů tímto systémem se vedle výsledné velmi dobré hodnoty tepelně izolačních vlastností vyznačuje rovněž nízkými nároky na množství energie potřebné k výrobě. Celkový výdej energie na postavení vnější zdi na bázi. dřeva v hotovém domku vyjde na polovinu nákladů proti tradičně postavenému zděnému domu.

Dřevostavby nacházejí široké uplatnění ve stavebnictví. Dřevo má nízkou objemovou hmotnost, vykazuje vysokou odolnost v tlaku i ohybu, je trvanlivé, má vynikající izolační vlastnosti a hlavně není ekologičtějšího materiálu. Dnešní dřevostavba může být velmi rozmanitá, od přiznání dřevěného stylu až po opatření objektu nejmodernějšími systémy termoizolačních omítek. Moderní dřevostavba je montována z velkoplošných prefabrikovaných dílců - panelů, které jsou vyrobeny v halách tedy bez negativních vlivů počasí. Dřevo jako přírodní produkt využívá pouze sluneční energii. Minimální množství čistého biologického odpadu ze dřeva je snadno zpracovatelné a dále využitelné nebo prostě přirozeně rozložitelné. Vytěžená lesní plocha je okamžitě připravena k osázení novým porostem, který bude mít až do své dospělosti nezastupitelný podíl na kvalitě našeho životního prostředí. Můžeme připomenout i další méně známé výhody dřevostaveb:

 • vyloučením mokrého procesu ušetříme čas při vysychání stavby,
 • menší váha hrubé stavby znamená znatelnou úsporu ceny při dimenzování základů,
 • dřevostavby mají ideální předpoklady pro vysoké úspory provozních energií,
 • použité materiály výrazně zvyšují požární odolnost dodávaných konstrukcí,
 • při výstavbě naší technologií odpadají nákladná zařízení staveniště a přesuny stavebních hmot.

Zkušenost posledních let potvrzuje stoupající zájem o zdravé bydlení ve stavbách na bázi dřeva (dřevostavbách), které je již v severských státech Evropy i v Americe běžné.

Mylné představy mnoha lidí o tom, že dřevo je málo trvanlivé lze vyvrátit průkaznými fakty, že správně provedená dřevěná stavba vystavená přírodním podmínkám vydrží bez jakéhokoliv ošetření v dobré kondici minimálně 60 let, v případě byť jen základního ošetření a dostatečné ochrany proti vlhkosti mnohem déle.

Proč právě dřevo jako stavební materiál pro Váši stavbu?


 • Dřevo je přírodní zdravotně nezávadný materiál, pocitově teplý, regulující vlhkost.
 • Vysoký tepelný odpor převyšující požadované normy, prostor se rychle vyhřeje, praxe ukazuje až o 30% nižší spotřebu energie na vytápění.
 • Malá tloušťka obvodových stěn při zachování požadované tepelné izolace. Při stejném venkovním půdorysu je dosaženo vyšší obytné plochy. Rozdíl je zpravidla 10%, tzn. že při ploše stavby např. 100m2 získáme navíc malý pokoj nebo komoru.
 • Suchým výrobním procesem se nevnáší vlhkost do stavby.
 • Akustické vlastnosti dřevostaveb jsou lepší právě díky sendvičové konstrukci než akustické parametry masivních staveb z cihel a betonu.
 • Požární odolnost dřevostaveb splňuje veškeré příslušné platné normy.
 • Krátká doba výstavby je významný faktor, neboť s rostoucí hypoteční podporou výstavby rodinných domů chce klient zkrátit na minimum dobu, kdy již splácí úvěr, ale nebydlí. Zákazník krátkou dobou výstavby rovněž ušetří peníze za nájem ve stávajícím bytě. Firmy pracující tradiční zděnou technologií potřebují na výstavbu rodinného domu průměrně 13 měsíců, dřevostavbě stačí 3 měsíce.
 • Detailní dílenská dokumentace stavby zajistí rychlost výstavby bez vlivu na kvalitu a jistotu, že to, co je vyprojektováno, bude i postaveno.
 • Pevná cena po celou dobu výstavby s podrobnou cenovou nabídkou včetně příloh. Při výstavbě zděnou technologií trvající např. 12měsíců jsou případy nárůstu ceny inflačním růstem, zvýšením cen materiálu a služeb subdodavatelů ve výši 10%.

Technický popis stavby, projektová dokumentace

Firma Dřevokomplet B+H, s.r.o. si Vás dovoluje seznámit se svou technologií dřevostaveb a zároveň poskytnout základní informace o tomto způsobu stavění.

Základní konstrukce domů vychází z osvědčených způsobů stavění a tvoří ji nosná rámová impregnovaná sendvičová konstrukce (obvodová stěna). Jako vnější plášť jsou použity dřevoštěpkové desky (OSB) na které je ukotvena termofasáda o tloušťce 50 mm ze stabilizovaného polystyrenu. Z vnitřní strany je konstrukce vyplněna minerální vlnou o tloušťce 140-160 mm, (standardně dle přání zákazníka) která dodává domu charakteristické tepelně-izolační vlastnosti. Vnitřní část konstrukce nad tepelnou izolací je opatřena parozábranou a sádrokartonem na pozinkovaném roštu, který slouží zároveň jako instalační prostor pro rozvody technického vybavení budov. Veškeré barvy a laky jsou ekologické a odpovídají hygienickým požadavkům – odstín je řešen dle konkrétních požadavků zákazníka.

Vysoká kreativita našich programů umožňuje využívat objekty nejen pro trvalé bydlení, ale i pro komerční účely (kanceláře, pensiony, restaurační provozy apod.).

Systém se vyznačuje otevřeností, čitelností, schopností reagovat na nejrůznější podmínky a požadavky a rovněž tak umožňuje pozdější zásahy při dostavbě či přestavbě.

Firma Dřevokomplet B+H, s.r.o. dodává dřevostavby jako stavbu "na klíč" a rovněž je možné uzavřít smlouvu na určitou etapu rozestavěnosti dle přání zákazníka. Dále zajišťujeme i financování a kompletní projektovou dokumentaci stavby, která respektuje individuální požadavky zákazníka a klade důraz na optimální a ekonomické řešení v konkrétních podmínkách.

Detailní technický popis
Všeobecné podmínky realizace